ZOBACZ TEŻ

WAŻNE

ZAWODY 2017-02-13 21:12:33

Informacje dla zawodników

Stopień II

W naszym okręgu w zawodach II stopnia części teoretycznej wzięło udział 62 zawodników z 12 szkół. Do zawodów części doświadczalnej zostało zakwalifikowanych 24 zawodników z 7 szkół. Lista uczestników z zaznaczeniem zakwalifikowanych - patrz LXVI OF - st. II. (W kraju zakwalifikowanych zostało 203 uczniów na 490 biorących udział w stopniu II cz. teoretycznej zawodów.)
Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 20 punktów (na 60 możliwych).
Punktacja za zadania dla zawodników niezakwalifikowanych do cz. doświadczalnej została przesłana z Komitetu Głównego i Okręgowego OF drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. Zawodnicy zakwalifikowani, zgodnie z Regulaminem OF, punktację otrzymają po kwalifikacji do zawodów III stopnia.

Uwagi
Patrz dalej na "WAŻNE": UWAGA, DOJAZD I NOCLEG
Organizatorzy nie podają posiłków ani napojów podczas i po zawodach, jednak nie zabraniają aby się posilać.

W przypadku rezygnacji z zawodów prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszego Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem
podczas zawodów można korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

Uszczegółowienia:
Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się książki wpisane do katalogu MEN (patrz Wykaz_podręczników). Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotację: "Książka dopuszczona do użytku szkolnego..., wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie..., w liceum... Numer w zestawie..." Jeżeli książka takiej adnotacji nie ma, to nie jest dozwolona. Nie jest dozwolone korzystanie z tablic - w tym również z tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.

Zawody III stopnia - 22.04. 2017 r.

LXVI OF - st. II, część teoretyczna

UWAGA 2017-01-29 10:33:22

Uczniom ze szkół spoza Szczecina zwracamy koszt przejazdu (o ile Szkoła nie pokrywa tych kosztów) publicznymi środkami transportu - PKP II kl. lub w uzasadnionych przypadkach (brak możliwości przejazdu pociągiem) przejazdem PKS, BUS (najtańszą linią) ze zniżką szkolną. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie indywidualnego biletu bądź (w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach) faktury VAT za transport (bus, autobus, pociąg, itp.) zawodników ze Szkoły. Koszty podróży samochodem prywatnym nie będą zwracane.
Bilet za przyjazd należy zachować celem rozliczenia kosztów przejazdu i przekazania go Komitetowi Okręgowemu.
Rozliczenie wydatku za bilet powrotny jest na podstawie oświadczenia.

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Olimpiada Fizyczna Komitet Główny
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
NIP: 521-117-84-18

Uczniom ze szkół z Koszalina i Zielonej Góry rezerwujemy i opłacamy nocleg z dnia 18 na 19 lutego 2017 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szczecinie (Patrz na "WAŻNE": DOJAZD I NOCLEG). Rezerwację noclegu należy niezwłocznie potwierdzić (na adres: Molenda(at)univ.szczecin.pl, zamiast (at) należy wstawić @) nie później jednak niż do 1 lutego br. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana. Dotyczy też opiekunów uczniów - jednak dla nich Komitet nie pokrywa żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji z noclegu prosimy też o niezwłoczne powiadomienie naszego Komitetu.
Po potwierdzeniu noclegu, w przypadku nieskorzystania z niego bez podania uzasadnionej przyczyny, Komitet Olimpiady będzie domagał się zwrotu poniesionego kosztu.

Patrz też na na "WAŻNE": DOJAZD I NOCLEG

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show