ZOBACZ TEŻ

WAŻNE

ZAWODY 2017-12-17 23:22:43

Informacje dla zawodników


W naszym okręgu w zawodach I stopnia cz. 1 wzięło udział 114 zawodników z 19 szkół - patrz lista zawodników 67OF_I-1 a w cz. 2 - 117, uzyskana punktacja - patrz lista punktacja za zad._67OF_I.

Zakwalifikowani do części teoretycznej - lista zakwalifikowanych do zawodów II st. 67OF, zostało 87 zawodników, w kraju 497. Pod względem liczebności nasz Komitet jest po warszawskim (z l. zakwalifikowanych zaw. 89).

Uwagi
Patrz dalej na "WAŻNE": UWAGA, DOJAZD I NOCLEG

Zgodnie z Regulaminem
podczas zawodów można korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

Uszczegółowienia:
Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się książki wpisane do katalogu MEN (patrz Wykaz_podręczników). Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotację: "Książka dopuszczona do użytku szkolnego..., wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie..., w liceum... Numer w zestawie..." Jeżeli książka takiej adnotacji nie ma, to nie jest dozwolona. Nie jest dozwolone korzystanie z tablic - w tym również z tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.

UWAGA 2017-12-17 09:32:33

Uczniom ze szkół spoza Szczecina zwracamy koszt przejazdu (o ile Szkoła nie pokrywa tych kosztów) publicznymi środkami transportu - PKP II kl. lub w uzasadnionych przypadkach (brak możliwości przejazdu pociągiem) przejazdem PKS, BUS (najtańszą linią) ze zniżką szkolną. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie indywidualnego biletu bądź (w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach) faktury VAT za transport (bus, autobus, pociąg, itp.) zawodników ze Szkoły. Koszty podróży samochodem prywatnym nie będą zwracane.
Bilet za przyjazd należy zachować celem rozliczenia kosztów przejazdu i przekazania go Komitetowi Okręgowemu.
Rozliczenie wydatku za bilet powrotny jest na podstawie oświadczenia.

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Olimpiada Fizyczna Komitet Główny
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
NIP: 521-117-84-18

Uczniom z odległych szkół rezerwujemy i opłacamy nocleg z dnia 13 na 14 stycznia 2018 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szczecinie (Patrz na "WAŻNE": DOJAZD I NOCLEG). Rezerwację noclegu należy niezwłocznie potwierdzić (na adres: Molenda(at)univ.szczecin.pl, zamiast (at) należy wstawić @) nie później jednak niż do 19 grudnia br. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana. Dotyczy też opiekunów uczniów - jednak dla nich Komitet nie pokrywa żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji z noclegu prosimy też o niezwłoczne powiadomienie naszego Komitetu.
Po potwierdzeniu noclegu, w przypadku nieskorzystania z niego bez podania uzasadnionej przyczyny, Komitet Olimpiady będzie domagał się zwrotu poniesionego kosztu.

Patrz też na na "WAŻNE": DOJAZD I NOCLEG

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show