ZOBACZ TEŻ

Obecna strona www Komitetu Okręgowego w Szczecinie zawiera obszerną bazę zadań z Olimpiady Fizycznej z wyszukiwarką, wyniki zawodników od początku powstania KOOF w Szczecinie oraz niezbędne informacje dla uczestników olimpiady.

Regulamin OF znajduje się na stronie KGOF w Warszawie

Baza zadań powstała z inicjatywy i pod kierunkiem sekretarza KO OF w Szczecinie dr. Tadeusza M.Molendy, została zrealizowana przez Łukasza Bukańskiego w ramach jego pracy magisterskiej w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii IF US w 2005 r. W następnych latach została rozbudowana, a wyszukiwarka zadań zmieniona. Obecną wyszukiwarkę wykonał Jacek Puczko – były magistrant w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii, która funkcjonuje od 2008 r.
Stronę od 2006 do 2010 roku administrował student fizyki komputerowej – Łukasz Cieszyński.

Zadania z olimpiad fizycznych są na ogół oryginalne. Pomysły pochodzą z różnych źródeł, też składanych przez nauczycieli i samych zawodników olimpiady. Propozycje zadań były zmieniane w wyniku dyskusji w Komitecie Głównym OF i często nie przypominają tekstu "pomysłodawcy". Natomiast zamieszczone rozwiązania zadań są w zasadzie autorskimi opracowaniami sekretarzy naukowych KG OF, którzy je również przedstawiali w formie:

Zadania umieszczone w bazie zostały w większości przepisane przez studentów fizyki (III i IV rok w roku 2005 i w latach następnych, też nauczycieli ze studiów podyplomowych i w dużej części zweryfikowane przez niżej podpisanego) na podstawie materiałów zamieszczonych w druczkach olimpiady fizycznej, w czasopiśmie "Fizyka w Szkole" i zbiorach zadań z olimpiad fizycznych. W pewnej części wykorzystano zadania dostarczone w formie elektronicznej przez dr. Pawła Janiszewskiego (były kierownik organizacyjny olimpiady fizycznej w Komitecie Głównym OF) i dr. Andrzeja Wysmołka (autor wielu zadań doświadczalnych, były sekretarz naukowy OF ds. zadań doświadczalnych, od LXVIII OF prof. dr hab. A. Wysmołek jest przewodniczącym KGOF).

Składam podziękowania wymienionym wyżej osobom jak również:

W bazie umieszczono zadania z rozwiązaniami jak i z samą treścią, którym nadano numerację: nr OF, stopień zawodów, nr zadania z podziałem na teoretyczne i doświadczalne i też nr podpunktu - jeśli był i stanowił odrębne zadanie, przypisano nazwy i słowa kluczowe jak również źródło.

Ponieważ mogą w zadaniach w bazie być usterki techniczne, błędy w przepisaniu dlatego zwracam się z prośbą aby zauważone niedociągnięcia, propozycje nazw, słów kluczowych do zadań czy nawet własnych rozwiązań zadań przesłać do niżej podpisanego na adres: Tadeusz.Molenda(at)usz.edu.pl (@ został zastąpiony przez (at)) - udoskonali to bazę zadań.

Tadeusz M. Molenda
Przewodniczący KO OF w Szczecinie

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show